ท่อกั้นกรวยจราจร

ท่อกั้นกรวยจราจร ยืดหดได้

ขนาด  สั้น 1.8 ม. ยืดได้ถึง 2 ม.

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ