ลังพลาสติกทึบ

ลังพลาสติกทึบหูเปิด B1

ขนาดภายนอก 485 x 590 x 370 mm

ลังพลาสติกทึบ No.424

ขนาดภายนอก 350 x 534 x 230 mm.

ลังพลาสติกทึบ No.419

ขนาดภายนอก 360 x 535 x 334 mm.

ลังพลาสติกทึบ No.434

ขนาดภายนอก 400 x 655 x 330 mm.

ลังพลาสติกทึบ No.435

ขนาดภายนอก 417 x 665 x 334 mm.

ลังพลาสติกทึบ No.100

ขนาดภายนอก 205 X 295 X 45 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.101

ขนาดภายนอก 275 x 410 x 140 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.102

ขนาดภายนอก 270 x 360 x 127 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.103

ขนาดภายนอก 325 x 440 x 150 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.104

ขนาดภายนอก 370 x 538 x 93 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.105

ขนาดภายนอก 195 x 320 x 122 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.106

ขนาดภายนอก 380 x 575 x 306 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.107

ขนาดภายนอก 370 x 575 x 205 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.108

ขนาดภายนอก 263 x 340 x 120 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.109

ขนาดภายนอก 435 x 650 x 230 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.110

ขนาดภายนอก 420 x 610 x 313 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.111

ขนาดภายนอก 380 x 470 x 185 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.112

ขนาดภายนอก 427 x 560 x 252 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.113

ขนาดภายนอก 420 x 610 x 145 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.115

ขนาดภายนอก 420 x 610 x 250 มม.

ลังพลาสติกทึบ No.117

ขนาดภายนอก 380 x 570 x 100 มม.

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ