แกลลอนพลาสติก ใหม่

แกลลอน 1 ลิตร สีขาว

ขนาด 7.5 x 12 x 16.5 ซม.

แกลลอน 5 ลิตร สีขาว (152)

ขนาด 11.5 x 19.9 x 28.3 ซม.

แกลลอน 5 ลิตร สีขาว (161)

ขนาด 13.2 x 18.4 x 28.5 ซม.

แกลลอน 20 ลิตร สีขาว

ขนาด 24.5 x 29.5 x 41 ซม.