ลังพลาสติกทึบ

ลังพลาสติกทึบ C-DCS101

ขนาดภายนอก 480 X 590 X 370 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS102

ขนาดภายนอก 480 X 590 X 250 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS103

ขนาดภายนอก 480 x 590 x 190 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS104

ขนาดภายนอก 480 x 590 x 130 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS201

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 315 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS202

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 240 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS203

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 160 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS204

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 88 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS301

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 305 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS302

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 206 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS303

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 157 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS304

ขนาดภายนอก 370 X 565 X 108 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS401

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 344 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS402

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 232 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS403

ขนาดภายนอก 25 x 500 x 177 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS404

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 122 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS501

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 260 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS502

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 177 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS503

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 135 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-DCS504

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 93 มม.

ลังพลาสติกทึบ C-031

ขนาดภายนอก 295 x 390 x 135 มม.