ลังพลาสติก มือสอง

ลังพลาสติกโปร่งมือสอง 40x60x34 ซม.

ขนาดภายนอก 40 x 60 x 34 ซม.

ลังพลาสติกโปร่งมือสอง 37x55x30 ซม.

ขนาดภายนอก 37 x 55 x 30 ซม.

ลังพลาสติกทึบมือสอง 33x33x10 ซม.

ขนาดภายนอก 33 x 33 x 10 ซม.

ลังพลาสติกทึบมือสอง 37x58x10 ซม.

ขนาดภายนอก 37 x 58 x 10 ซม.

ลังพลาสติกทึบมือสอง 37x57x31 ซม.

ขนาดภายนอก 37 x 57 x 31 ซม.