ลังพลาสติก

ลังพลาสติกโปร่ง C-426

ขนาดภายนอก 370 x 555 x 305 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT105

ขนาดภายนอก 480 x 590 x 370 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT106

ขนาดภายนอก 480 x 590 x 250 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT107

ขนาดภายนอก 480 x 590 x 190 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT108

ขนาดภายนอก 480 x 590 x 130 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT205

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 315 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT206

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 240 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT207

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 160 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT208

ขนาดภายนอก 425 x 610 x 88 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT305

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 305 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT306

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 206 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT307

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 157 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT308

ขนาดภายนอก 370 x 565 x 108 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT405

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 344 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT406

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 232 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT407

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 177 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT408

ขนาดภายนอก 325 x 500 x 122 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT505

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 260 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT506

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 177 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT507

ขนาดภายนอก 290 x 275 x 135 มม.

ลังพลาสติกโปร่ง C-DCT508

ขนาดภายนอก 290 x 375 x 93 มม.