ถุงขยะสี

ถุงขยะสี 18x20

ขนาด 18 x 20 นิ้ว

ถุงขยะสี 24x28

ขนาด 24 x 28 นิ้ว

ถุงขยะสี 30x40

ขนาด 30 x 40 นิ้ว

ถุงขยะสี 36x45

ขนาด 36 x 45 นิ้ว

ถุงขยะสี 40x60

ขนาด 40 x 60 นิ้ว

ถุงขยะสี 45x60

ขนาด 45 x 60 นิ้ว