ถังเคมี ถังเก็บน้ำ-สารเคมี

ถังเคมีมือสอง 50 ลิตร ทรงเตี้ย ฝาสีดำ+เข็มขัด

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 30 ลิตร OTC2-30

ถังเคมีมือสอง 30 ลิตร ฝาสีดำ+เข็มขัด

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 30 ลิตร OTC2-30

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 50 ลิตร OTC2-50

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 50 ลิตร OTC2-50

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร OTC2-120

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 120 ลิตร OTC2-120

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 150 ลิตร OTC2-150

ถังเคมีมือสอง ชนิดมีฝาปิดและเข็มขัดล็อค

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร LD2-200

ถังเคมีมือ2 ขนาดบรรจุ 200 ลิตร LD2-200

ถังเคมีมือสอง 200 ลิตร ฝาสีดำ+เข็มขัด

ถังสีฟ้ามือสอง 200 ลิตร พร้อมฝา+เข็มขัดรัด

ถังเหล็ก 200 ลิตร มีฝาปิด มือสอง

ถังเหล็ก 200 ลิตร มือสอง มีฝาปิด พร้อมเข็มขัดรัด

ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ