ถังขยะใส

ถังขยะใส 40 ลิตร ฝาผลัก

ขนาด 35.7 x 38 x 75.5 ซม.

ถังขยะใส 60 ลิตร ฝาผลัก

ขนาด 39.6 x 42.3 x 82.8 ซม.

ถังขยะใส 120 ลิตร ฝาผลัก

ขนาด 49 x 51.5 x 106.5 ซม.