ถังขยะยางรถยนต์

ถังขยะยางรถยนต์

ขนาด 61 x 69 x 81 ซม.